diagnostyka

Podstawą jakiegokolwiek zabiegu w stomatologi jest wywiad. W trakcie pierwszej wizyty rozmawiamy z pacjentem o możliwościach leczenia przedstawiamy krok po kroku procedury zabiegów i wstępnie określamy oczekiwania pacjenta.
Szczegółowych informacji możemy udzielić dopiero po wstępnym badaniu klinicznym i radiologicznym. Podczas badania klinicznego w jamie ustnej oceniamy:

 

– zęby - ich ustawienie, ruchomość, próchnicę, poziom higieny;
– dziąsła - krwawienia, kieszonki, które mogą świadczyć o toczącym się stanie zapalnym;
– relacje między górnym i dolnym łukiem zębowym;
– stare uzupełnienia i stopień ich pielęgnacji

Najwięcej informacji uzyskujemy po analizie radiologicznej. Wykorzystujemy standardowe zdjęcia pantomograficzne oraz najnowsze osiągnięcia tomografii komputerowej.

Zdjęcie radiologiczne daje nam możliwość oceny jakości kości oraz wysokości wyrostków kostnych dzięki czemu wstępnie określamy długości implantów.


Obraz przedstawiający zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne


Zdjęcia standardowe dają obraz w jednej płaszczyźnie dlatego aby zmierzyć grubość kości musimy wykonać przestrzenny model szczeki z gipsu.

Metodą tzw. mapowania otrzymujemy grubość kości i określamy szerokość implantów. Po takiej analizie wiemy czy jest możliwość wprowadzenia wszczepu bez rekonstrukcji kostnej.


Jest to oczywiście metoda, którą wykorzystujemy do prostych przypadków. Przy większej ilości wszczepów niezbędne są dokładniejsze badania i tu z pomocą przychodzą najnowsze osiągnięcia w diagnostyce - tomografia komputerowa.

 

 

 

 

 

 

 

Analizęradiologiczną tomografii poddajemy obróbce komputerowej co daje możliwość wirtualnego przestrzennego, trójwymiarowego przeprowadzenia zabiegu na ekranie monitora. 


Wszystko po to, aby podczas pracy przy pacjencie pojawiało się jak najmniej niespodzianek. Takie postępowanie także pozwala precyzyjniej określić ostateczne koszty leczenia. 

Pacjęci przed wykonaniem zabiegów ingerujących w tkankę kostną muszą wykonać podstawowe badania, które obejmują;

– morfologia;
– cukier;
– czas krzepnięcia i krwawienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdrowia ogólnego, konsultujemy się z lekarzem ogólnym, który prowadzi pacjenta i wspólnie przygotowujemy się do dalszych zabiegów.